Fínske pece - RJ

Bezpečnosť

Jednoduchá konštrukcia pece bez elektronických prvkov, zaručuje vysokú spoľahlivosť. Jednoduchá údržba a jedna po prípade dve nákladky paliva zabraňujú nežiaducemu úniku spalín do priestoru. Obmedzuje popálenie na ploche peci, kde je max. teplota vonkajšej plochy cca 60°C. Dokonalým spaľovaním vzniká minimálny zostatok pevných častíc z paliva, čo znamená vyprázdňovanie popolníka raz za jeden až dva mesiace.

Účinnosť

Fínske protiprúdové pece vytvárajú takmer dokonalé podmienky spaľovania. Je využívané kompletné spaľovanie, aby sa zahrialo murivo, ktoré vyžaruje zdravé dlhodobé teplo do celého domu. Hospodárne a ekologicky šetrné spaľovanie dreva je zachované po celú životnosť pece. Účinnosť kúrenia je zhruba 85%-90%. Podmienkou je však kúrenie suchým drevom s dodržiavaním daných pravidiel. Teplo je rovnomerne rozložené a vzniká maximálna tepelná pohoda. Doba trvania horenia je cca 3 hodiny, počas ktorých sa môžete kochať pohľadom na vzduchom živené zdravé plamene. Pece sú vhodné do nízkoenergetických domov. Pri rozumnom zaobchádzaní vám táto pec vydrží počas celého vášho života.

Zdravie

Nízkoteplotné sálavé teplo je šetrné k telu počas zimy. Vytvára prirodzené prostredie, v ktorom nedochádza k vysušovaniu pokožky, alebo nosových dutín. Vytvára prirodzenú konvenciu vzduchu vo vnútri domu. Obmedzuje vznik respiračných chorôb.

Estetika a Tradícia

Murované pece boli, sú a budú srdcom domova. Vytvárajú spoločenské centrum tradičných domácností. Pece zakomponujeme do akéhokoľvek priestoru esteticky a funkčne. Može byť obostavaná rôznymi druhmi materiálu (kameň, hlinená omietka, tehla, kachlice, poprípade vhodná kombinácia prvkov). V art kategórii, môže byť pec obložená keramickým reliéfom podľa vášho, alebo nášho návrhu. Bude architektonickým prvkom a kusom umenia a dominantou vo vašej domácnosti. V škandinávskych krajinách sú tieto pece doteraz najpoužívanejším vykurovacím systémom aj v novostavbách rodinných domov.